close
1.
eJournal
Cover image of Jing ji lun wen
Zhong yang yan jiu yuan ; EBSCO Publishing (Firm)
Publication info: Nan'gang, China (Republic : 1949- ). 1973-. Zhong yang yan jiu yuan jing ji yan jiu suo
Volume(Year): Di 1- juan, Minguo 62 nian 3 yue- [1973-
View fulltext:
2.
eJournal
Cover image of Zhi wu xue bao : Acta botanica sinica
Zhongguo zhi wu xue hui bian ji
Publication info: Shanghai Shi, China. 1952-. Ke xue chu ban she
Volume(Year): Began in 1952
View fulltext:
3.
eJournal
Cover image of Cui hua xue bao : Journal of catalysis.
Zhongguo ke xue yuan ; Zhongguo ke xue yuan ; ScienceDirect (Online service)
Publication info: Beijing, China. 1980-. Ke xue chu ban she
Volume(Year): Print began with 1980
View fulltext:
4.
eJournal
Cover image of Li chang : Jiao yu dui hua = Positions : Diaologues on education.
Publication info: Ithaca, NY, New York (State). 2008-. Positions Dialogues on education
Volume(Year): Began with 2008 nian di 1 qi (Jan 26, 2008)
View fulltext:
5.
eJournal
Cover image of Yu yan ji yu yan xue : Language and linguistics.
Zhong yang yan jiu yuan
Publication info: Taibei Shi, China (Republic : 1949- ). 2000-. Zhong yang yan jiu yuan yu yan yan jiu suo chou bei chu
Volume(Year): Di 1 juan di 1 qi (Jan. 2000)-
View fulltext:
6.
eJournal
Cover image of Hong wai yu hao mi bo xue bao : Journal of infrared and millimeter waves
Zhongguo guang xue xue hui zhu ban
Publication info: Shanghai Shi, China. 1991-. Ke xue chu ban she
Volume(Year): Di 10 juan di 1 qi (1991 nian 2 yue)-
View fulltext:
7.
eJournal
Cover image of Journal of medical and biological engineering
Zhonghua min guo yi xue gong cheng xue hui
Publication info: Taipei, China. 2000-. Biomedical Engineering Society of ROC
Volume(Year): Vol. 20, no. 4 (Dec. 2000)-
View fulltext:
8.
eJournal
Cover image of Jiao yu zi liao yu tu shu guan xue : Journal of educational media & library sciences = EMLS.
Danjiang da xue ; Jue Sheng ji nian tu shu guan ; Danjiang da xue
Publication info: Taibei Shi, China (Republic : 1949- ). 1982-. Danjiang da xue jiao yu zi liao yu tu shu guan xue chu ban she
Volume(Year): Di 20 juan di 1 qi (min guo 71 nian 9 yue [Sept. 1982])-
View fulltext:
9.
eJournal
Cover image of Guandu yin yue xue kan : Guandu music journal.
Guo li Taibei yi shu da xue
Publication info: Taibei, China (Republic : 1949- ). 2004-. Guo li Taibei yi shu da xue Yin yue xue yuan
Volume(Year): Chuang kan hao (2004 nian 12 yue [Dec. 2004])-
View fulltext:
10.
eJournal
Cover image of Dong wu xue yan jiu : Zoological research
"Dong wu xue yan jiu" bian ji wei yuan hui bian ji
Publication info: Kunming Shi, China. 1980-. Yunnan ren min chu ban she — Ke xue chu ban she
Volume(Year): Began in 1980
View fulltext: