close
1.
eJournal
Cover image of Zhi wu xue bao : Acta botanica sinica
Zhongguo zhi wu xue hui bian ji
Publication info: Shanghai Shi, China. 1952-. Ke xue chu ban she
Volume(Year): Began in 1952
View fulltext:
2.
eJournal
Cover image of Li chang : Jiao yu dui hua = Positions : Diaologues on education.
Publication info: Ithaca, NY, New York (State). 2008-. Positions Dialogues on education
Volume(Year): Began with 2008 nian di 1 qi (Jan 26, 2008)
View fulltext:
3.
eJournal
Cover image of Hong wai yu hao mi bo xue bao : Journal of infrared and millimeter waves
Zhongguo guang xue xue hui zhu ban
Publication info: Shanghai Shi, China. 1991-. Ke xue chu ban she
Volume(Year): Di 10 juan di 1 qi (1991 nian 2 yue)-
View fulltext:
4.
eJournal
Cover image of Jiao yu zi liao yu tu shu guan xue : Journal of educational media & library sciences = EMLS.
Danjiang da xue ; Jue Sheng ji nian tu shu guan ; Danjiang da xue
Publication info: Taibei Shi, China (Republic : 1949- ). 1982-. Danjiang da xue jiao yu zi liao yu tu shu guan xue chu ban she
Volume(Year): Di 20 juan di 1 qi (min guo 71 nian 9 yue [Sept. 1982])-
View fulltext:
5.
eJournal
Cover image of Guandu yin yue xue kan : Guandu music journal.
Guo li Taibei yi shu da xue
Publication info: Taibei, China (Republic : 1949- ). 2004-. Guo li Taibei yi shu da xue Yin yue xue yuan
Volume(Year): Chuang kan hao (2004 nian 12 yue [Dec. 2004])-
View fulltext:
6.
eJournal
Cover image of Shi jie nong ye : World agriculture.
Publication info: Beijing, China. 1979-. Nong ye chu ban she
Volume(Year): Began in 1979
View fulltext:
7.
eJournal
Cover image of Taiwan ren lei xue kan
Zhong yang yan jiu yuan
Publication info: Taibei, China (Republic : 1949- ). 2003-. Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo
Volume(Year): Di 1 juan di 1 qi (June 2003)-
View fulltext:
8.
eJournal
Cover image of Tian ran chan wu yan jiu yu kai fa : Natural product R & D
Zhongguo ke xue yuan Chengdu fen yuan, Zhongguo ke xue yuan Chengdu wen xian qing bao zhong xin
Publication info: Chengdu, Sichuan, P.R. China, China. 1989-. "Tian ran chan wu yan jiu yu kai fa" bian ji bu
Volume(Year): Began in June 1989
View fulltext:
9.
eBook
Cover image of China in the world economy : the domestic policy challenges : synthesis report (Chinese version)
[by] Organisation for Economic Co-operation and Development
Publication info: Paris, China. 2002-. Organisation for Economic Co-operation and Development
View fulltext:
10.
eJournal
Cover image of Zhongguo fei ai za zhi
Zhongguo kang ai xie hui ; Zhongguo fang lao xie hui ; Tianjin yi ke da xue
Publication info: [Tianjin], China. 2000-. Tianjin yi ke da xue zong yi yuan
Volume(Year): Began with v. 3, no. 1 (Feb. 2000)
View fulltext: